Home

Spel werkt als praten lastig is…

Spel is de taal van het kind

Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel. Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Zij kunnen hun emoties en gevoel nog niet verwoorden zoals volwassenen dat doen. Wat het kind nog niet onder woorden kan brengen, kan het vaak wel in spel laten zien.

Zonder erover te praten, kan een kind in spel zichzelf uiten, situaties verwerken, verkennen, ontdekken, experimenteren. Spel vergroot het zelfvertrouwen.

Speltherapie is een laagdrempelige vorm van psychotherapie voor kinderen.

Spel wordt gebruikt om kinderen te begrijpen en te helpen wanneer zij ingrijpende gebeurtenissen meemaken.

Speltherapie is een middel waarbij kinderen hun gevoelens en (nare) ervaringen verwerken.

Speltherapie wordt ingezet voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling.