Werkwijze en Tarieven

Werkwijze en Tarieven

Kennismaking individuele coaching en trainingen

De eerste kennismaking vindt telefonisch plaats en is kosteloos. We bespreken de situatie en de hulpvraag. Daarna plannen we een vervolgafspraak in.

Intake individuele coaching

We maken kennis in een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag zorgvuldig bepaald en wordt het hulptraject besproken. Mocht de hulpvraag school gerelateerd zijn, dan voer ik een gesprek met de leerkracht en/of de intern begeleider. Uiteraard met uw toestemming. Tussentijds heb ik contact met u over het verloop. Na afloop van het hulptraject vindt een afrondend gesprek plaats.

Waar?

De coaching vindt in mijn praktijk plaats. Ook kan ik, in overleg met de school, tijdens de schooltijden op school komen om daar het kind te coachen.

Kosten:

Kindercoaching wordt over het algemeen niet vergoed.

Tarieven:

• Individuele coachingssessie € 55,00 per uur, inclusief Btw
• Intakegesprek: € 25,00, inclusief Btw
• Groepstraining / workshop : afhankelijk van de training / workshop.